فروشگاه اتل متل

بازی کردن و سرگرم شدن فرصتی است برای بچه ها تا احساسات و تفکرات خودشان را نشان بدهند، خاطره بسازند و توانایی های فردی و اجتماعی خودشان را تقویت کنند، بازی های فکری که در اتل‌متل معرفی می‌شوند هر کدام برای تقویت حداقل یکی دو مهارت بازیکن‌ها طراحی شده‌اند و برای آموزش راحت و شیرین دروسی مثل ریاضی، فارسی، علوم و زبان دانش آموزان هم بازی‌های زیادی طراحی و تولید شده‌اند که اغلب این بازی‌ها رو در اتل‌متل معرفی کردیم.